Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Home

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.
strahovští premonstráti v Jihlavě
Pořad bohoslužeb v neděli a během týdne v naší farnosti najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden.
V kapli P.M.Bolestné se bohoslužby konají každé pondělí, její historii najdete v Bohoslužby > Mariánské.
Ohlášky najdete v menu Ohlášky > Aktuální ohlášky. Události ve farnosti v menu Kalendář událostí.
Příležitost k svátosti smíření v naší farnosti je každý den v týdnu během celého roku. V konkrétním kostele přibližně půlhodiny před bohoslužbou ráno nebo večer. V neděli, kdy je bohoslužeb více, dle příchodu kněze.


Královské kanonii premonstrátů na Strahově byla poskytnuta evropská dotace na projekt "Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě". Celkové způsobilé výdaje jsou 30 920 629,76- Kč (z toho dotace z fondu ERDF 85%, ze státního rozpočtu 10%, soukromé zdroje příjemce 5%). Dodavatelem prací je firma BÁČA, Polička s.r.o. Nabídková, smluvní cena je 26 796 152,- Kč včetně DPH. Realizace akce: 1. 5. 2017 až 30. 4. 2019. Kostel je otevřen v obvyklém režimu. Vyhlídková věž je uzavřena. Po ukončení oprav bude prostor krovu a větší část kostela zpřístupněna veřejnosti. Průběh rekonstrukce můžete průběžně sledovat přes link AKTUÁLNÍ INFO ZDE.

Aktuality

Týden po 16. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 16. neděli v mezidobí C 2010

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Informace k obnově (kostel sv. Jakuba, farní budova, kanalizace) - červenec 2010

Práce první etapy obnovy ve farním kostele před jeho otevřením o slavnosti sv. apoštola Jakuba se blíží ke konci. Rovněž se dokončují práce na celkové obnově interiéru části 1.NP farní budovy. Zároveň probíhají práce související s instalováním kanalizace pro odvedení dešťových vod ze střechy farní budovy a instalováním uličních vpustí pro odvedení srážkových vod z komunikace.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Krkonoše - červenec 2010

První prázdninový týden strávili někteří jihlavští a vyskytenští farníci na chatě, která patří tatínkovi P. Jeronýma a kde už dvakrát byla na lyžovačku jihlavská mládež.

Autor: P. Jeroným | Pokračování článku...

Týden po 15. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 15. neděli v mezidobí C 2010

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Týden po 14. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 14. neděli v mezidobí C 2010

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Setkání terciářů - 16. 6. 2010

V středu 16. 6. večer, proběhlo ve farním sálu u sv. Jakuba neformální setkání terciářů ke konci školního (přednáškového) roku. Setkání se zúčastnili jak terciáři premonstrátští, tak někteří terciáři františkánští i z třetího řádu karmelitánského.

Autor: Terciáři OPraem, P. Petr | Pokračování článku...

Setkání seniorů v Číhošti a Ledči n/Sáz. - 15. 6. 2010

Tentokrát jsme v rámci setkání seniorů vyjeli v pěti autech (22 lidí) v úterý 15. června do Číhoště, kde jsme si připomněli mučednickou smrt P. Josefa Toufara a tím jsme také uzavřeli Rok kněží, ve kterém jsme se i na setkáních zabývali tématem kněžství.

Autor: P.Mikuláš, J.Göth st. | Pokračování článku...

První svaté přijímání dětí - 30. 5. 2010

V neděli 30. 5. při farní mši svaté v 10:30 hod. poprvé přistoupilo 11 dětí naší farnosti k prvnímu svatému přijímání.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 13. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 13. neděli v mezidobí C 2010

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Informace k obnově kostela sv. Jakuba - červen 2010

Několik informací a aktualizovaných fotografií z prací souvisejících s probíhající obnovou farního kostela:

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Záznamů: 1401-1400 z celkem 1400   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec 

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter