Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

2018

LITURGICKÝ ROK – od 1. adventní neděle 2017 do slavnosti Ježíše Krista Krále 2018

průběžně aktualizováno, změna vyhrazena


DATUM

MÍSTO A ČAS

UDÁLOST

POPIS

 

3. 12. 2017
Neděle

všechny kostely
nedělní pořad

1. adventní neděle A

První neděle doby adventní. Při bohoslužbách budou požehnány adventní věnce, které si můžete přinést.

 

3. 12. 2017
Neděle

farní sál
v 15.00 hod.

„Martin za sv. Martinem“

Promítání a povídání P. Vavřince Martina Šipláka, O.Praem., o pěší pouti po Francii – z mariánského poutního místa La Salette až ke hrobu sv. Martina v Tours – která proběhla v květnu letošního roku a měřila celkem 616 km.

 

5. 12. 2017
Úterý

farní sv. Jakub
v 18:00 hod.

Návštěva
„sv. Mikuláše“ pro děti

Při mši svaté zvláště pro děti zavítá k dětem svatý Mikuláš.

 

8. 12. 2017
Pátek

farní sv. Jakub
v 8 a v 18 hod.

Slavnost Panny Marie,
počaté bez poskvrny
prvotního hříchu

Bohoslužby mariánské slavnosti. Obvyklá čtvrteční adorace není.

 

9. 12. 2017
Sobota

farní sál
od 14:00 hod.

Adventní duchovní
obnova pro farnost

Příležitost k duchovní obnově pro farníky v době adventní. Vede P. JCLic. ThLic. Maximilian Vladimír Filo, O.Praem.

 

10. 12. 2017
Neděle

kaple Panny Marie
Bolestné
v 18:00 hod.

Zapalme svíčku

Vzpomínka na zemřelé děti v mariánské kapli u sousoší bolestné Piety ve farním kostele sv. Jakuba.



Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 33. týdne v mezidobí
sv. Cecílie

1. čtení:
2Mak 7,1.20-31
Žalm:
Zl 17
2. čtení:

Evangelium:
Lk 19,11-28
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Zrada náboženství za sebou vleče zradu kultury. Západní kultura bude žít právě tak dlouho jako západní náboženství.
Gertrud von Le Fort (1876-1971), německá spisovatelka
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

25.9.2017
Na webu farnosti najdete nově odkaz na diecézní fond brněnského biskupství kliknutím na logo v pravé spodní části webu.

10.9.2017
Rozpis úklidů v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marie Bolestné pro aktuální školní rok najdete v menu "Ke stažení > Dokumenty".

4.9.2017
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Res claritatis, kliknutím na logo v levé spodní části webu. V odkazu pak pdf vydání zpravodajského čtrnáctideníku "Monitor" a časopisu pro novou evangelizaci "Milujte se".

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

Další novinky...



Biskupství brněnské


Strahovský klášter