Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Kontakty

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava
IČ: 63438666

telefon: (+420) 567 303 142
e-m@il: svjakubjihlava@seznam.cz nebo jihlava-jakub@dieceze.cz
adresa: Lazebnická 54/1, CZ - 586 01 Jihlava
web: www.svjakub.cz

číslo účtu (CZK): 1465112349/0800, Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
IBAN: CZ07 0800 0000 0014 6511 2349
BIC: GIBACZPX

farní kancelář: (obvykle) po, st, pá: 9-11 a 15-17
Nepřítomnost kněze v uvedeném čase je možná v případě dalších povinností. Schůzku je lépe si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete také vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.

Komunita premonstrátů a naše kanonie

ThLic. Petr Ivan Božik, O.Praem.
farář

e-m@il farní kancelář:
svjakubjihlava@seznam.cz

Mgr. Vavřinec Martin Šiplák, O.Praem.
kaplan,
administrátor Vyskytná nad Jihlavou a
Rančířov u Jihlavy

e-m@il: martin.siplak@centrum.cz
Mgr. Hyacint Pavel Kuchta, O.Praem.
kaplan

e-m@il: gotsalk@seznam.cz
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
IČ: 00415090

telefon:
ústřední kancelář: (+420) 233 107 704,
právní oddělení: 233 107 703,
investiční oddělení: 233 107 709
e-m@il: ukstrahov@volny.cz
adresa: Strahovské nádvoří 1/132, CZ - 118 00 Praha 1 - Hradčany
web: www.strahovskyklaster.cz
Klášterní lesy Strahov s.r.o.
IČ: 02956969

sídlo: Strahovské nádvoří 1/132, CZ - 118 00 Praha 1 - Hradčany
pracoviště: Lesní správa, Klášterní 558, CZ - 399 01 Milevsko
web: www.strahovskyklaster.cz

Další informace

Naše jihlavská farnost u kostela sv. Jakuba (s farním kostelem sv. Jakuba Většího a třemi filiálními kostely: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova) je farností historicky pod patronátem Královské kanonie premonstrátů na Strahově. V Jihlavě také vykonáváme pravidelnou pastorační péči - v Psychiatrické nemocnici, v DPS Lesnov, v DS Stříbrné terasy, na Stanici paliativní péče ODN Nemocnice Jihlava a v rámci setkání s pracovníky Oblastní charity Jihlava. Kromě toho v současné době spravujeme ještě další diecézní farnosti - Vyskytná nad Jihlavou a Rančířov u Jihlavy. Všechny námi spravované farnosti se nacházejí v diecézi brněnské.

Pastorační péči v Nemocnici Jihlava zajišťují bratři minorité z farnosti u kostela Matky Boží.

Pokud nás chcete podpořit v našich farních aktivitách nebo opravách památek, svůj příspěvek můžete vložit na účet farnosti č. 1465112349/0800. Rádi bychom upozornili na možnost snížení daňového základu daně z příjmů podle zákona č. 586/92 Sb., kde je dána možnost za určitých podmínek hodnotu daru odečíst z daňového základu. Potřebné potvrzení o daru Vám rádi na požádání vystavíme. Na všechny dárce pamatujeme v modlitbě. Děkujeme.

Pastorační tým

Členové z řad farníků (pořadí dle abecedy):
---

Členové z ustanovení ve farnosti:
všichni farní vikáři (kaplani)

Předseda pastoračního týmu:
farář farnosti
Ekonomická rada

Členové z řad farníků (pořadí dle abecedy):
Mgr. Dalibor Novák, Ludmila Vlachová, Ing. Karel Voldán

Předseda ekonomické rady:
farář farnosti
Mgr. Dalibor Novák
údržbář řeholního domu premonstrátů v Jihlavě, údržbář a kostelník kostela sv. Jakuba

e-m@il farní kancelář: svjakubjihlava@seznam.cz
e-m@il: christian.d.novak@seznam.cz
Jakub Kodet
správa farních webových stránek

e-m@il: webmaster@svjakub.cz
Robin Obůrka
technická podpora
tvůrce systému EHDK, který pohání web

e-m@il: r.oburka@gmail.com

Svatý otec


J.Sv. František
papež, biskup římský

266. nástupce apoštola sv. Petra, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio, původně arcibiskup Buenos Aires a argentinský primas. První papež z amerického kontinentu.

Brněnská diecéze


J.Exc. Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský

Naše farnost se nachází v diecézi brněnské, která byla založena v r. 1777. Biskup Vojtěch je 13. biskupem od vzniku diecéze. Patříme do Moravské církevní provincie.


J.Exc. Pavel Konzbul
pomocný biskup brněnský

Pomáhá diecéznímu biskupovi dle jeho pověření.

Řád premonstrátských řeholních kanovníků


J.M. Daniel Peter Janáček, O.Praem.
opat strahovský

Stojí v čele kanonie. Jakožto vyšší představený je také ordinářem všech řeholníků své kanonie, kteří působí na různých místech v ČR i v zahraničí. Naše farnost je od svého vzniku pod patronátem Řádu premonstrátů, dnes z Královské kanonie premonstrátů na Strahově, která byla založena v roce 1143. Opat Daniel je 71. opatem od založení kláštera.


J.Exc. Jos Wouters, O.Praem.
generální opat řádu

65. generální opat Řádu premonstrátských řeholních kanovníků, původně opat belgické kanonie Averbode. Z moci svého úřadu předsedá Generální kapitule řádu a jedině jí je v řádu podřízen. Jakožto nejvyšší představený řídí celý řád. Sídlí v Římě. Premonstráty založil v r. 1121 v údolí Prémontré ve Francii sv. Norbert (+1134). Dnes žijí a pracují na všech kontinentech světa.

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter