Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Kontakty

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava
IČ: 63438666

telefon: (+420) 567 303 142
e-mail: svjakubjihlava@seznam.cz nebo jihlava-jakub@dieceze.cz
adresa: Lazebnická 54/1, CZ - 586 01 Jihlava
web: www.svjakub.cz

číslo účtu (CZK): 1465112349/0800, Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
IBAN: CZ07 0800 0000 0014 6511 2349
BIC: GIBACZPX

farní kancelář: (obvykle) po, st, pá: 9-11 a 15-17
Nepřítomnost kněze v uvedeném čase je možná v případě dalších povinností. Schůzku je lépe si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete také vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.

Komunita premonstrátů a naše kanonie

ICLic. Mgr. Marian Jiří Husek, O.Praem.
farář

mobil: 736 523 600
e-mail: marian.husek@seznam.cz
e-mail farní kancelář: svjakubjihlava@seznam.cz
Mgr. Vavřinec Martin Šiplák, O.Praem.
kaplan,
administrátor Vyskytná nad Jihlavou a Rančířov u Jihlavy

e-mail: martin.siplak@centrum.cz
RNDr. Mgr. Štěpán Jakub Tichý, PhD., O.Praem.
kaplan

mobil: 602 442 550
e-mail: stepan.j.tichy@gmail.com
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
IČ: 00415090

telefon:
ústřední kancelář: (+420) 233 107 704,
právní oddělení: 233 107 703,
investiční oddělení: 233 107 709,
oddělení uměleckých sbírek a fondů: 233 107 722
e-mail: office@strahovskyklaster.cz
adresa: Strahovské nádvoří 1/132, CZ - 118 00 Praha 1 - Hradčany
web: www.strahovskyklaster.cz

číslo účtu (CZK): 44645011/0100, Komerční banka a.s., Praha
Klášterní lesy Strahov s.r.o.
IČ: 02956969

sídlo: Strahovské nádvoří 1/132, CZ - 118 00 Praha 1 - Hradčany
pracoviště: Lesní správa, Klášterní 558, CZ - 399 01 Milevsko
web: www.strahovskyklaster.cz

Další informace

Naše jihlavská farnost u kostela sv. Jakuba (s farním kostelem sv. Jakuba Většího a třemi filiálními kostely: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova) je farností historicky pod patronátem Královské kanonie premonstrátů na Strahově. V Jihlavě také vykonáváme pravidelnou pastorační péči - v Psychiatrické nemocnici, v DPS Lesnov, v DS Stříbrné terasy, na Stanici paliativní péče ODN Nemocnice Jihlava a v rámci setkání s pracovníky Oblastní charity Jihlava. Kromě toho v současné době spravujeme ještě další diecézní farnosti - Vyskytná nad Jihlavou a Rančířov u Jihlavy. Všechny námi spravované farnosti se nacházejí v diecézi brněnské.

Pastorační péči v Nemocnici Jihlava zajišťují bratři minorité z farnosti u kostela Matky Boží.

Pokud nás chcete podpořit v našich farních aktivitách nebo opravách památek, svůj příspěvek můžete vložit na účet farnosti č. 1465112349/0800. Rádi bychom upozornili na možnost snížení daňového základu daně z příjmů podle zákona č. 586/92 Sb., kde je dána možnost za určitých podmínek hodnotu daru odečíst z daňového základu. Potřebné potvrzení o daru Vám rádi na požádání vystavíme. Na všechny dárce pamatujeme v modlitbě. Děkujeme.

Pastorační tým

Členové z řad farníků (pořadí dle abecedy):
---

Členové z ustanovení ve farnosti:
všichni farní vikáři (kaplani)

Předseda pastoračního týmu:
farář farnosti
Ekonomická rada

Členové z řad farníků (pořadí dle abecedy):
Mgr. Dalibor Novák, Ludmila Vlachová, Ing. Karel Voldán (kontaktní osoba pro PULS)

Předseda ekonomické rady:
farář farnosti
Mgr. Dalibor Novák
údržbář řeholního domu premonstrátů v Jihlavě, údržbář a kostelník kostela sv. Jakuba

e-mail farní kancelář: svjakubjihlava@seznam.cz
e-mail: christian.d.novak@seznam.cz

Svatý otec


J.Sv. František
papež, biskup římský

266. nástupce apoštola sv. Petra, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio, původně arcibiskup Buenos Aires a argentinský primas. První papež z amerického kontinentu.

Brněnská diecéze


J.Exc. Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský

Naše farnost se nachází v diecézi brněnské, která byla založena v r. 1777. Biskup Vojtěch je 13. biskupem od vzniku diecéze. Patříme do Moravské církevní provincie.


J.Exc. Pavel Konzbul
pomocný biskup brněnský, generální vikář

Generální vikář je nejbližším spolupracovníkem biskupa s toutéž výkonnou mocí a je bezprostředně nadřízen jednotlivým oddělením biskupské kurie.

Řád premonstrátských řeholních kanovníků


J.M. Daniel Peter Janáček, O.Praem.
opat strahovský,
vikář generálního opata pro česko-slovenskou cirkárii řádu

Stojí v čele kanonie. Jakožto vyšší představený je také ordinářem všech řeholníků své kanonie, kteří působí na různých místech v ČR i v zahraničí. Naše farnost je od svého vzniku pod patronátem Řádu premonstrátů, dnes z Královské kanonie premonstrátů na Strahově, která byla založena v roce 1143. Opat Daniel je 71. opatem od založení kláštera.


J.Exc. Jos Wouters, O.Praem.
generální opat řádu

65. generální opat Řádu premonstrátských řeholních kanovníků, původně opat belgické kanonie Averbode. Z moci svého úřadu předsedá Generální kapitule řádu a jedině jí je v řádu podřízen. Jakožto nejvyšší představený řídí celý řád. Sídlí v Římě. Premonstráty založil v r. 1121 v údolí Prémontré ve Francii sv. Norbert (+1134). Dnes žijí a pracují na všech kontinentech světa.

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter