Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Kontakty

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava
IČ: 63438666

telefon: (+420) 567 303 142
e-m@il: svjakubjihlava@seznam.cz nebo jihlava-jakub@dieceze.cz
adresa: Lazebnická 54/1, CZ - 586 01 Jihlava
web: www.svjakub.cz

číslo účtu (CZK): 1465112349/0800, Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
IBAN: CZ07 0800 0000 0014 6511 2349
BIC: GIBACZPX

farní kancelář: (obvykle) po, st, pá: 9-11 a 15-17
Nepřítomnost kněze v uvedeném čase je možná v případě dalších povinností. Schůzku je lépe si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete také vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.

Komunita premonstrátů a naše kanonie

ThLic. Petr Ivan Božik, O.Praem.
farář

e-m@il farní kancelář:
svjakubjihlava@seznam.cz

Mgr. Vavřinec Martin Šiplák, O.Praem.
kaplan,
administrátor Vyskytná nad Jihlavou a
Rančířov u Jihlavy

e-m@il: martin.siplak@centrum.cz
Mgr. Hyacint Pavel Kuchta, O.Praem.
kaplan

e-m@il: gotsalk@seznam.cz
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
IČ: 00415090

telefon:
ústřední kancelář: (+420) 233 107 704,
právní oddělení: 233 107 703,
investiční oddělení: 233 107 709,
oddělení uměleckých sbírek a fondů: 233 107 722
e-m@il: office@strahovskyklaster.cz
adresa: Strahovské nádvoří 1/132, CZ - 118 00 Praha 1 - Hradčany
web: www.strahovskyklaster.cz

číslo účtu (CZK): 44645011/0100, Komerční banka a.s., Praha
Klášterní lesy Strahov s.r.o.
IČ: 02956969

sídlo: Strahovské nádvoří 1/132, CZ - 118 00 Praha 1 - Hradčany
pracoviště: Lesní správa, Klášterní 558, CZ - 399 01 Milevsko
web: www.strahovskyklaster.cz

Další informace

Naše jihlavská farnost u kostela sv. Jakuba (s farním kostelem sv. Jakuba Většího a třemi filiálními kostely: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova) je farností historicky pod patronátem Královské kanonie premonstrátů na Strahově. V Jihlavě také vykonáváme pravidelnou pastorační péči - v Psychiatrické nemocnici, v DPS Lesnov, v DS Stříbrné terasy, na Stanici paliativní péče ODN Nemocnice Jihlava a v rámci setkání s pracovníky Oblastní charity Jihlava. Kromě toho v současné době spravujeme ještě další diecézní farnosti - Vyskytná nad Jihlavou a Rančířov u Jihlavy. Všechny námi spravované farnosti se nacházejí v diecézi brněnské.

Pastorační péči v Nemocnici Jihlava zajišťují bratři minorité z farnosti u kostela Matky Boží.

Pokud nás chcete podpořit v našich farních aktivitách nebo opravách památek, svůj příspěvek můžete vložit na účet farnosti č. 1465112349/0800. Rádi bychom upozornili na možnost snížení daňového základu daně z příjmů podle zákona č. 586/92 Sb., kde je dána možnost za určitých podmínek hodnotu daru odečíst z daňového základu. Potřebné potvrzení o daru Vám rádi na požádání vystavíme. Na všechny dárce pamatujeme v modlitbě. Děkujeme.

Pastorační tým

Členové z řad farníků (pořadí dle abecedy):
---

Členové z ustanovení ve farnosti:
všichni farní vikáři (kaplani)

Předseda pastoračního týmu:
farář farnosti
Ekonomická rada

Členové z řad farníků (pořadí dle abecedy):
Mgr. Dalibor Novák, Ludmila Vlachová, Ing. Karel Voldán (kontaktní osoba pro PULS)

Předseda ekonomické rady:
farář farnosti
Mgr. Dalibor Novák
údržbář řeholního domu premonstrátů v Jihlavě, údržbář a kostelník kostela sv. Jakuba

e-m@il farní kancelář: svjakubjihlava@seznam.cz
e-m@il: christian.d.novak@seznam.cz
Jakub Kodet
správa farních webových stránek

e-m@il: webmaster@svjakub.cz
Robin Obůrka
technická podpora
tvůrce systému EHDK, který pohání web

e-m@il: r.oburka@gmail.com

Svatý otec


J.Sv. František
papež, biskup římský

266. nástupce apoštola sv. Petra, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio, původně arcibiskup Buenos Aires a argentinský primas. První papež z amerického kontinentu.

Brněnská diecéze


J.Exc. Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský

Naše farnost se nachází v diecézi brněnské, která byla založena v r. 1777. Biskup Vojtěch je 13. biskupem od vzniku diecéze. Patříme do Moravské církevní provincie.


J.Exc. Pavel Konzbul
pomocný biskup brněnský, generální vikář

Generální vikář je nejbližším spolupracovníkem biskupa s toutéž výkonnou mocí a je bezprostředně nadřízen jednotlivým oddělením biskupské kurie.

Řád premonstrátských řeholních kanovníků


J.M. Daniel Peter Janáček, O.Praem.
opat strahovský,
vikář generálního opata pro česko-slovenskou cirkárii řádu

Stojí v čele kanonie. Jakožto vyšší představený je také ordinářem všech řeholníků své kanonie, kteří působí na různých místech v ČR i v zahraničí. Naše farnost je od svého vzniku pod patronátem Řádu premonstrátů, dnes z Královské kanonie premonstrátů na Strahově, která byla založena v roce 1143. Opat Daniel je 71. opatem od založení kláštera.


J.Exc. Jos Wouters, O.Praem.
generální opat řádu

65. generální opat Řádu premonstrátských řeholních kanovníků, původně opat belgické kanonie Averbode. Z moci svého úřadu předsedá Generální kapitule řádu a jedině jí je v řádu podřízen. Jakožto nejvyšší představený řídí celý řád. Sídlí v Římě. Premonstráty založil v r. 1121 v údolí Prémontré ve Francii sv. Norbert (+1134). Dnes žijí a pracují na všech kontinentech světa.

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter