Radio Vaticana
Aktuální zprávy najdete ZDEČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

kostel N. Srdce Ježíšova

Od návratu premonstrátů do Jihlavy (po roce 1989) zastřešovala Královská kanonie premonstrátů na Strahově obnovu tohoto filiálního kostela naší farnosti a přilehlého areálu.

Od poloviny roku 2016 již veškeré opravy zastřešuje pouze Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba a Biskupství brněnské. Opravy budou dále pokračovat, bohužel, pouze v režimu finančních možností farnosti.

Děkujeme za finanční pomoc ve farních sbírkách i za sponzorské dary pro tento účel. Číslo účtu farnosti: 1465112349/0800, do poznámky uveďte "dar N. Srdce Ježíšovo". Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.

Čištění okapového systému filiálních kostelů farnosti - listopad 2017

Tyto výškové práce proběhly na kostele sv. Ignáce z Loyoly na Masarykově náměstí, na kostele sv. Jana Křtitele na Jánském kopci a na kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Malém Beranově.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Přeložka energetického zařízení u kostela Nejsv. Srdce Ježíšova - září 2016

V polovině letošního roku byly na pozemcích u kostela v Malém Beranově realizovány práce spojené s přeložkou trafostanice, odstraněním vzdušného vedení a uložením nového kabelového vedení do země.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Dokončení obnovy vstupních dveří kostela N. Srdce Ježíšova - duben 2016

Dokončení obnovy vstupních dveří a oken sakristie na kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Malém Beranově.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Obnova vstupních dveří a oken sakristie kostela N. Srdce Ježíšova - listopad 2015

V letošním roce jsme, v souladu s plánem oprav a údržby objektů a areálů ve farnosti, přistoupili k dalším pracím spojených s obnovou kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Malém Beranově.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Úpravy dřevin a související práce v areálu u kostela - březen 2014

Po loňské události vyvrácení vzrostlých stromů uvnitř areálu u kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a vzhledem k padajících větvím ohrožujícím např. prostor dětského hřiště, proběhly v zimních měsících úpravy dřevin v několika částech areálu a s tím související práce.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Oplocení u Nejsv. Srdce Páně, 2. etapa - říjen 2012

V souladu se schváleným plánem oprav ve farnosti jsme v letošním roce přistoupili k záměru obnovy vnějšího oplocení areálu u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Malém Beranově. Práce proběhly ve dvou etapách – začátkem léta a pak na podzim.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Oplocení u Nejsv. Srdce Páně, 1. etapa – červenec 2012

Se začátkem letních prázdnin byla ukončena první část obnovy oplocení areálu u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záměr obnovy oplocení areálu – červen 2012

V letošním roce jsme přistoupili k záměru obnovy vnějšího oplocení areálu u jednoho z filiálních kostelů naší farnosti – Nejsvětějšího Srdce Páně v Malém Beranově.

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Oprava přívodu vody ke kostelu - únor 2012

V měsíci únoru došlo pravděpodobně vlivem dlouhodobých značně nízkých venkovních teplot k havárii na hlavním přívodu vody k objektu kostela Nejsv. Srdce Páně v Malém Beranově.

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 14   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínů a světla.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), ruský spisovatel a filosof
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

25.9.2017
Na webu farnosti najdete nově odkaz na diecézní fond brněnského biskupství kliknutím na logo v pravé spodní části webu.

10.9.2017
Rozpis úklidů v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marie Bolestné pro aktuální školní rok najdete v menu "Ke stažení > Dokumenty".

4.9.2017
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter