Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Správci farnosti

Správci (faráři a administrátoři) svatojakubské farnosti od roku 1233 dodnes:

Marian Jiří Husek od 1. 8. 2019
Petr Ivan Božik 1. 7. 2008 – 31. 7. 2019
Metoděj Zdeněk Kozubík 1. 9. 2001 – 30. 6. 2008
Dominik Josef Doubrava 1. 10. 1991 – 31. 8. 2001
Česlav Ludvík Malík 1. 8. 1990 – 30. 9. 1991
Alois Bumbálek 1. 1. 1980 – 31. 7. 1990
Bohuslav Vitula 1. 4. 1960 – 31. 12. 1979
Josef Kubíček 1. 9. 1958 – 30. 3. 1960
Milo František Benda 29. 7. 1958 – 31. 8. 1958
Sales Šírek ?. 7. 1945 – 29. 7. 1958
Josef Kára ?. 5. 1945 – ?. 7. 1945
Otto Katzer 1942 – 1945
Christian Honsig 1919 – 1942
Bruno Sauer 1914 – 1919
Alexander Beckert 1897 – 1914
Nepomuk Králík 1885 – 1897
Valentin Zodl 1873 – 1885
Kornel Köpl 1857 – 1873
Georg Möschl 1850 – 1857
Tomáš Scherrling 1848 – 1850
Ludvík Jestřábek 1838 – 1848
Dominik Artner 1837 – 1838
Martin Weber 1816 – 1837
Marian Mika 1804 – 1816
Milo Nepomuk Grün 1790 – 1804 (pak od 1804 do 1816 opat strahovský)
Michal Los 1776 – 1790
Xaver Kuschel 1760 – 1776
Strahov vs. Olomouc11 1756 – 1760
Kazimír Burián 1750 – 1756
Hermann Wemmer 1734 – 1750
Blažej Štěpán 1721 – 1734
Xaver Prošek 1716 – 1721
Erasmus Retz 1715 – 1716
Ondřej Cheno 1709 – 1715
Anselm Světelský 1706 – 1709
Adolf z Reifeldu 1702 – 1706
Fridericus Hailmann 1694 – 1702
Erasmus Rupius 1691 – 1694
Basil Schumann 1671 – 1691
Milon Marquardt 1663 – 1671
Richard Liebholdt 1656 – 1663
Bernard Sutor 1649 – 1656
Erasmus Kolbelius 1647 – 1648
Theodor Hulsmann 1644 – 1647
Tobiáš Walthemius 1640 – 1643
Berthold Heros 1634 – 1640
Jindřich Hulsmann 1630 – 1634
Augustin Kotzauer 1625 – 1630
Johann Khirn 1623 – 1624
Jan Hloušek10 1622 – 1624
protestanti9 ? – 1622
Jan Rohrbacher ? – ?
změna majitele8 od 1591
změna majitele7 ? – 1591
opat Martin II6 ? – 1557
opat Wolfgang5 1494 – 1500
Jan Santoris 1489 – 1494
opat Václav4 1466 – 1489
opat Martin3 1466 – 1466
Jan 1457 – ?
Matěj 1447 – ?
Jan ? – 1447
Makarius 1424 – ?
Václav Adae (Adam?) ? – 1424
Drslaw 1383 – ?
Jakub 1373 – 1383
Mikred ? – 1373
Marsilius 1337 – ?
Otta 1334 – 1337
Hermann 1332 – 1334
Theodorich okolo 1313
Marsilius okolo 1304
Vilém ? okolo 1288
Štěpán2 ?
vznik farnosti1 od 1233

11) spory o vlastnictví.
10) první farář dosazený opatem strahovským.
9) fara v držení protestantů téměř 100 let.
8) strahovský opat Jan III. Lohelius (opatem 1582–1612), později arcibiskup pražský a velmistr křížovníků s červenou hvězdou (obojí 1612–1622), připojil schátralé Želivské a Brněnské opatství. Začátek správy svatojakubské fary strahovskými premonstráty.
7) brněnský opat Kašpar Schönauer připojil schátralé Želivské opatsví.
6) poslední želivský opat sídlící v Jihlavě, jistou dobu před zvolením také v Jihlavě zastával úřad faráře.
5) 1494 – 1500 „pouze“ farářem, od 1500 opatem.
4) patrně Václav Adae (Adam?), který již v Jihlavě farářoval, opatem do roku 1500, ale ustanovil faráře.
3) Želivský klášter obsazen husity, opat Martin přesídlil do Jihlavy; Jihlava sídlem opata 1466 – 1557.
2) první písemně doložený farář, působil někdy v rozmezí let 1233 – 1257.
1) v roce 1233 koupil želivský opat Heřman humpolecké a jihlavské državy od Hermanna zvaného Balko, komtura řádu německých rytířů.
Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter